Banner

Rekrutacja elektroniczna

Pola oznaczone symbolem * są wymagane

Zgłoszenie do*:

1. Dane osobowe dziecka

Imię*

Drugie imię*

Nazwisko*

Data urodzenia*

Miejsce urodzenia*

Pesel*Adres zamieszkania dziecka

Ulica*

Numer domu*

Numer lokalu

Miejscowość*

Kod pocztowy*

Województwo*

2. Dane rodziców/opiekunów

Matka dziecka

Imię i nazwisko*

Telefon*

E-mail*

Pesel*

Nr dowodu osobistego*

Ojciec dziecka

Imię i nazwisko*

Telefon*

E-mail*

Pesel*

Nr dowodu osobistego*

Opiekun dziecka

Imię i nazwisko

Telefon

E-mail

Pesel

Nr dowodu osobistego

3. Dane zdrowotne

Choroby i niedyspozycje, na które dziecko często zapada:

Alergie pokarmowe (proszę wymienić jakich produktów dziecko nie może spożywać):

Od kiedy dziecko będzie uczęszczało do przedszkola?

ZOOBOWIĄZANIA RODZICÓW / OPIEKUNÓW DZIECKA

W momencie przyjęcia dziecka do przedszkola zobowiązuję się do:

  • informowania administracji o wszelkich zmianach podanych w karcie zgłoszenia;
  • respektowania postanowień statutu;
  • systematycznego uiszczania opłat w wyznaczonym terminie;
  • przyprowadzania i odbierania dziecka osobiście lub przez osobę do tego upoważnioną;
  • przyprowadzania zdrowego dziecka do placówki
  • uczęszczania na zebrania rodziców.

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

(tylko osoby pełnoletnie za okazaniem dowodu osobistego)

Ja, legitymujący się dowodem osobistym
o numerze upoważniam do przyprowadzania i odbierania mojego
dziecka z przedszkola następujące osoby:

Osoba upoważniona 1

Imię i nazwisko:

Numer dowodu osobistego:

Osoba upoważniona 2

Imię i nazwisko:

Numer dowodu osobistego:

Osoba upoważniona 3

Imię i nazwisko:

Numer dowodu osobistego:

Osoba upoważniona 4

Imię i nazwisko:

Numer dowodu osobistego:

Osoba upoważniona 5

Imię i nazwisko:

Numer dowodu osobistego:

Osoba upoważniona 6

Imię i nazwisko:

Numer dowodu osobistego:

Osoba upoważniona 7

Imię i nazwisko:

Numer dowodu osobistego:

6. Osoba, która wypełniła formularz*

Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia, systemie elektronicznym w zgodzie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wraz z późniejszym zmianami.

Wyrażam zgodę na publikację zdjęć dziecka z uroczystości i imprez przedszkola na stronach internetowych: www.figlarz.eu, www.facebook.com/PrzedszkoleFiglarz/ oraz w innych materiałach promujących przedszkole.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress