Europejskie Przedszkole FIGLARZ  D. Konieczna-Goworowska, M. Konieczny, Ł. Konieczny s.c. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Cieszyńskiej 434, realizuje zadanie pt.: „Dofinansowanie żłobka z programu MALUCH+ 2022-2029”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach priorytetu 3 programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

W ramach zadania nastąpi przebudowa istniejących pomieszczeń oraz ich adaptacja do przyjęcia dzieci w wieku do lat 3, tj. dostosowanie pomieszczeń do wymogów sanitarno-higienicznych, budowlanych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, wyposażenie kuchni, miejsca do spożywania posiłków, szatni, ubikacji. Zakupimy i wyposażymy żłobek w niezbędne meble, naczynia, pomoce dydaktyczne oraz wspomagające edukację, sprzęty interaktywne, zabawki, itp. Dostosujemy plac zabaw do potrzeb dzieci do lat 3, montując elementy wyposażenia placu zabaw, w tym huśtawkę oraz drewniane domki do zabawy.

W wyniku realizacji zadania do dnia 30 czerwca 2024 r. utworzymy 15 miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w żłobku MINIFIGLARZ w Bielsku-Białej przy ul. Cieszyńskiej 434.

Wartość zadania: 186.150,00 zł
Wartość dofinansowania z UE: 153.610,98 zł

#FunduszeUE  #FunduszeEuropejskie