Co nowego

Otrzymane dofinansowanie

„NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0. NA LATA 2021-2025” PRIORYTET 3

NASZE PRZEDSZKOLE OTRZYMAŁO DOFINANSOWANIE
W RAMACH PROGRAMU „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” Priorytet 3 w kwocie 3125,00 zł

Wkład własny: 625,00 zł
Koszt całkowity to 2500,00 zł