Banner
Banner

Program i metody nauczania

program-i-metody

 

„Aby do czegoś dojść,
trzeba ruszyć w drogę”

 Wiek przedszkolny jest najlepszym momentem na podjęcie stymulacji twórczego rozwoju dziecka poprzez zabiegi metodyczne
i organizacyjne, ponieważ jest to wiek intensywnego rozwoju wyobraźni, fantazji
i zabaw twórczych, okres dociekliwych pytań
i poszukiwania własnych rozwiązań, uczestnictwa i inicjatywy w organizowaniu zabaw tematycznych, naturalnej kreatywności i pomysłowości. Jest to też okres rozbudzonej i spontanicznej ekspresji werbalnej, plastycznej, muzycznej
i ruchowej oraz ujawniania się pierwszych oznak uzdolnień kierunkowych.

Nasze przedszkole opiera swą działalność na podstawie programowej MENiS. Realizujemy program wychowania przedszkolnego „ABC XXI WIEKU”
Anny Łady-Grodzickiej, „Program wychowania oraz wspomagania rozwoju sześciolatków” Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej, Ewy Zielińskiej,
Gustawy Grabowskiej, „Dziecięca matematyka” Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej, Ewy Zielińskiej, „Nasze przedszkole – program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwoju aktywności dzieci” Małgorzaty Kwaśniewskiej, Wiesławy Żaby-Żabińskiej.

 

W pracy dydaktyczno-wychowawczej wykorzystujemy tradycyjne
i nowatorskie metody oraz formy pracy pedagogicznej:

 

Dzięki stosowaniu tych metod i technik przez naszych nauczycieli, dziecko nie tylko uczy się przez doświadczenie i przeżywanie, ale także jest otwarte na otoczenie, śmiałe w działaniu i pełne wiary we własne możliwości. Potrafi wyrażać siebie i swoje myśli w różnych formach ekspresji w grupie i zespole, dzielić się swoimi pomysłami z rówieśnikami w celu organizowania i kontynuowania wspólnej zabawy oraz poznaje techniki rozwiązywania problemów.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress